Bankas

Banku pakalpojumus izmanto teju ikviens pasaules iedzīvotājs. Lielākā daļa banku klientu izmanto ne tikai ikdienas norēķinu kontu pakalpojumus, bet arī noguldījumu iespējas, kredītu piedāvājumus un dažādas citas banku ikdienas operācijas. Pasaulē dominē divpakāpju banku sistēma – pirmā līmeņa banka, kas ir centrālā, jeb emisijas banka un otrā līmeņa bankas un kredītiestādes, piemēram, komercbankas, hipotēku bankas, investīciju bankas, apdrošināšanas kompānijas, lombardi, pensiju fondi, un citas ar finansēm saistītas iestādes.

Centrālā banka

Naudas aizdevumsŅemot vērā to, ka valsts centrālā banka ir valsts galvenā banka, tad tai obligāti ir jāpilda kādas noteiktas funkcijas. Viens no galvenajiem centrālās bankas uzdevumiem ir nacionālās valūtas emisija. Latvijā emisijas banka ir Latvijas Banka un galvenā valūta līdz nākošā gada 1. janvārim ir Latvijas lats, kuru nākošā gada sākumā nomainīs Eiro. Centrālās bankas uzdevums ir arī uzraudzīt komercbanku un citu kredītiestāžu darbību, pārvaldīt ārējos aktīvus, īstenot monetāro politiku, noteikt oficiālo kursu nacionālās valūtas apmaiņai pret ārvalstu valūtām.

Komercbanku funkcija valstī

Atšķirībā no komercbankām, valsts centrālā banka neveic nekādas finanšu operācijas, kurās ir iesaistīta fizisku vai juridisku peronu naudas līdzekļi. Komercbankas veic pasīvās operācijas, ko var definēt kā naudas līdzekļi piesaistīšanu, un aktīvās operācijas, kas ir mums zināmas darbības – kredītu izsniegšana, spekulācijas ar valūtu, utt. Par banku aktīviem dēvē kredītus, akcijas, valsts vērtspapīrus un tamlīdzīgus finanšu līdzekļus. Lai bankas varētu nodrošināt savu darbību, tā nepieciešami apgrozāmie līdzekļi, kas ir klientu noguldījumi un uzkrājumi.

Klienti savas bankas parasti izvēlas pēc noteiktiem kritērijiem. Citiem svarīga ir bankas politika kredītu jautājumos, citiem, savukārt, aktuāli ir noguldījumu noteikumi. Katrā ziņā to, ar kuru banku veidot sadarbību, jāizvērtē vērīgi, jo tā ir iestāde, kurai uzticat savas finanses.